Haksız Rekabet Kurulu

Haksız Rekabet Kurulu
31.7.2019

BAŞKAN            : DENİZ KARTAL

 

 

BAŞKAN YARDIMCISI :SEÇİL KUTLU

 

 

SEKRETER          : GÜLBAHAR ATÇI

 

 

RAPORTÖR ÜYE      :MEVLÜDE TOMA

 

 

RAPORTÖR ÜYE      : İBRAHİM CEMAL UYAR