Başkanimizin Mesaji

 Başkanimizin Mesaji

Sayın Divan;

Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, değerli basın, kıymetli Meslektaşlarım

 

4.olağan genel kurul toplantımızı açarken hepinizi Yönetim Kurulumuz ve Tüm organlarımız adına saygıyla selamlıyorum.HOŞ GELDİNİZ.

 

 

Konuşmama başlarken;

 

Ülkemizin kurtarıcısı GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve silah arkadaşlarını terror olaylarında şehit olan güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.Ayrıca Odamızın kuruluşundan bu  güne kadar ebediyete intikal eden meslektaşlarımız; Züheyir KUSEYRİ, Fuat BAYAR,Cahit ERDEM,Halil İbrahim SÖĞÜT,Ramazan ARSLAN ve Cemil BAGRIYANIK’I rahmetle yaad ediyorum .Mekanları cennet olsun.

Komşumuz Suriyede yaşanan iç savaşın bitmesini dünyaya bölgemize kardeşlik ve barışın gelmesini diliyorum.

Sevgili Meslektaşlarım görevli olduğumuz geçmiş üç yılın değerlendirmesi ve gelecek üç yılın planlamasını yapmak üzere toplanmış bulunmakyatız.Meslek yasamızın 30. Yılını kutlarken meslekte kat ettiğimiz yol,mesleğimizin ulaştığı kariyer ,mesleğin önemi ,değeri,ve vizyonu hakkında bilgi vermek istiyorum.Ülkemizin bütçesinin gelir kalemlerinin toplanmasında 1.derecede etkin görev yapmaktayız.Ticari yaşamda firmaların ekonomik görünümlerini belirleyip paydaşlarına sunmalarını saglamaktayız. Ekonominin temel taşları olan firmaların ticari yaşamda önlerini görmek ileriye doğru plan yapmak ,rekabet edebilmek için ihitiyaç duydugu bilgi ve verileri hazırlayıp sunmaktayız.Bilgi birikimiyle , vizyonuyla iş dünyasına yön veren ülke ekonomisine yadsınmaz katkı sunan 100.000 bin üyenin üstünde bir ordu ile ülkemize hizmet eden bir meslek örgütüyüz.

 

Sevgili meslektaşlarım,

 

Meslek örgütümüzün ülke ekonomisindeki yerini belirlerken;ülke ekonomisinin içinde

 

 

bulundugu ekonomik krizin nedenlerini irdelediğimizde dünya ekonomisinin daralması , resesyon,risk iştahının azalması gelişmekte olan ülkelerden yabancı sermayenin kaçması, özellikle ülkemizdeki yapısal değerlerin bozulması , üretmeden tüketen bir ekonomide stakflasyon(durgunlukta aşırı enflasyon)sonucunu doğurmuştur.Yapısal tedbirler alınmaz ise işsizlik artışı çok daha vahim sonuçlara gebedir.Ayrıca ülkeye Kabul edilen 4-5 milyon Suriyelinin yarattıgı ekonomik yük ve tahribat işsizler ordusunun çok daha büyümesine neden olmaktadır.Ülkede Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde suç oranının çok fazla arttıgı yetkililerce ifade edilmektedir.Çözüm üretilmesi gerekmektedir.Ülke ekonomisi kan kaybederken özellikle bölgemizde meselk camiamız ve meselge yeni katılan genç meslektaşlarımız bu olumsuzluktan çok daha fazla etkilenmiştir.Ekonomik krizin yarattıgı işsizlik, Suriyeli genç nüfusunişsizlik rakamlarını arttırıcı rol oynamakta,ayrıca kültür farkının yarattığı sosyal sıkıntılar, suç oranında yaşanan artışlar toplumun yaşama ve hayata bakışını olumsuz etkilemektedir.

 

Sevgili Meşlektaşlarım;

 

Meslek odaları olarak en önemli görevimiz; meslektaşların mesleki bilgilerini tazelemek yeni çıkan yasa ve mevzuat konusunda eğitimler vermektedir. İskenderun Odası olarak son üç yıl içinde üst kuruluşumuz TÜRMOB’un katkılarıyla, yoğun bir eğitim dönemi geçirildi. Ancak her gün değişen mevzuat mesleğimize angaryalar yüklemekte ve eğitim ihtiyaçlarımızı gün geçtikçe arttırmaktadır.

 

Meslek odası olarak genç meslektaşları çok önemsiyoruz. Gerek Aday Stajyer, Stajyer ve mesleğe yeni atılan genç üyelerimizin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Çözümleri konusunda üst birliğimizle birlikte ilgili kurumlar nezdinde taleplerimizi iletiyoruz ve çözümün gerçekleşmesi için taleplerimizi takip ediyoruz.

 

Sevgili Meşlektaşlarım;

 

Meslektaşlarımızın özlük haklarının korunması, birbirleriyle olan ilişkilerinde etik değerlerin uygulanmasının temini, Haksız rekabet ve disiplin yönünden denetim ve disiplin yönetmeliklerinin uygulanmasını titizlik ve kararlılıkla uygulamaktayız.

 

Değerli Meslektaşlarım;

 

Meslek camiası olarak görevimizi yerine getirirken insan üstü bir gayretle çalışmaktayız. Verilen emeğin karşılığını alamazken Hukuken vesayeti altında bulunduğumuz Maliye Bakanlığı ve diğer kurumlardan haklı taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz.

 

 

  • Son üç ay içinde masasının başında çalışırken kalp krizinden vefat eden 10’un üstündeki meslektaşlarımızın aşırı çalışmaktan ve yorgunluktan vefat ettiği doctor raporu ile sabitken ADİL-GERÇEK, KAĞIT ÜSTÜNDE KALMAYAN BİR MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİNİ İSTİYORUZ.

 

  • MESLEKTAŞIN EVLENMESİ, HASTALANMASI 1’nci Ve 2’nci derece kan ve sıhri hısımlarının vefatında mucbir sebep kabul edilip beyan yükümlülüğünün makul sure için uzatılmasını talep ediyoruz.

 

  • Bayan meslektaşların ve meslektaş eşlerinin doğum yapması halinde beyan mükellefiyetlerine makul bir sure eklenmesini talep ediyoruz.

 

  • Meslek camiamıza uygulanan KDV oranının % 18’den indirilerek indirimli vergi oranının uygulanması, KDV beyan zorunluluğunun Tahsilat şartına bağlanmasını talep ediyoruz.

 

  • Büro standartları yönetmeliğinin acilen Maliye Bakanlığı’nca onaylanmasını talep ediyoruz. Haksız rekabetin engellenmesinde en önemli çalışmadır.

 

  • Mükellef ile yapılan hizmet sözleşmelerinin yasal statü ile ücretlerin tahsilinde, bankaya ibraz edilerek otomatik tahsilatın uygulamaya konulmasını talep etmekteyiz.

 

Genel Kurulumuzun mesleğimize; Ülke ekonomisine mesleki dayanışmamıza katkı getirmesini diler saygılarımı sunarım.

 

 

M. Hasan YILDIRIM İskenderun SMMM Odası Başkanı